• Kontakt oss pr. brev, telefon, mail eller via vår nettside for å vite hvilke uker som er ledige.42
  • Kontakt rektor/skolesjef og undersøk hvorvidt det er mulig å  få økonomisk støtte av skole/kommune.
  • Diskuter i klasseråd leirskoleoppholdet. Kostnader, alternative finansieringsmåter, informasjon fra leirskolen o.a.
  • Innkall til foreldremøte og orienter om planene. Avklar praktiske spørsmål (Ordensregler, utstyr, merking av klær, reise, forsikring, lommepenger, antall ledere....).
  • Bekreft oppholdet skriftlig. Leirskolen vil også  skriftlig bekrefte mottatt bestilling
  • Lærer må få oversikt over elever med allergier og spesielle behov.
  • Det er lærer som avgjør behov for hvor mange voksne som skal delta på leirskoleoppholdet utover de tilreisende lærerne. Hvis det er et stort behov ta kontakt med leirskolen på forhånd.

Lærer vil få tilsendt et skjema som skal fylles ut og returneres til leirskolen med spørsmål om ankomst og avreise tid samt spesielle behov. Skjemaet gir også mulighet til å dele elevene inn i grupper forslag hvem som kan bo i lag. Dette sendes senest en uke før oppholdet begynner.