Leirskolen ønsker også at forholdene blir lagt til rette for en meningsfylt fritid. På området er det en del aktiviteter som elevene kan gjøre på ettermiddagene. Tilreisende lærere/reiseledere ansvaret etter kl16.00. Dessuten vil vi gjennomføre en musikalsk kulturkveld en gang i uken.

På  Knutmarka kan vi blant annet tilby:41

  • Fotball på kunstgressbane.
  • Aktivitetsslette på gress
  • Bading i Svolværvannet
  • Kanopadling 
  • Kunstig innsjø  som gir muligheter til ulike vannaktiviteter.
  • Balansere slakk line
  • Bordtennis
  • Hinderløype
  • Alle disse aktivitetene er knyttet til leirskolens område